orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

W słoneczne przedpołudnie, 29 maja 2015 roku na rybnickim rynku odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym w obecności przedstawicieli władz zwierzchnich i samorządowych, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.

Rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku wzięli udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach zgrywających modułu pomp wysokiej wydajności HCP (pomp wysokiej wydajności) pod kryptonimem "Wiosna - Wędrzyn 2015".

Ćwiczenia miały charakter działań powodziowych i obejmowały wszystkie działania, które występują w realnych warunkach.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Rybnik, Leśnictwo Wielopole przeprowadzono ćwiczenia Kompanii Odwodowej Nr 11 Rybnik. W ćwiczeniach wzięło udział 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodatkowo podczas ćwiczeń sprawdzono gotowość Lotniczych Jednostek Gaśniczych.

Rybniccy strażacy chcąc pomóc potrzebującym, przeprowadzili - 24 marca tego roku, akcję zbiórki krwi w specjalnym ambulansie ustawionym przed garażami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W ramach trwającej akcji  edukacyjnej „Nie dla dymu” Fundacja ORLEN „Dar Serca” zakupiła gaśnice w celu przekazania do  Rodzinnych  Domów  Dziecka. W dniu 22 grudnia 2014 roku Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku kpt. Zbigniew Dyk oraz Rzecznik Prasowy mł. bryg. Bogusław Łabędzki odwiedzili wytypowane Rodzinne Domy Dziecka w Rybniku.