orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Komenda Miejska PSP w Rybniku przypomina o obowiązkowym zgłszaniu do Stanowiska Kierowania każdego wyjazdu samochodu będącego w zasobach jednostki oraz o obowiązkowym informowaniu Stanowiska Kierowania w przypadku wystąpienia zdarzenia typu kolizja lub wypadek.

Czytaj więcej...

W związku z potrzebą przesłania do KW PSP zbiorczej informacji na temat stanu wyszkolenia i potrzeb szkoleniowych strażaków ochotniczych straży pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, proszę o przesłanie zaktualizowanej tabeli wyszkolenia oraz zaktualizowanej karty jednostki.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w celu zachowania terminów rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" sprawozdania należy dostarczyć do tutejszej komendy w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że sprawozdanie końcowe z dotacji KSRG wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym do dnia 18 listopada 2016 roku.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym tutejszej komendy do odbioru są umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych (Dotacje MSWiA).

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym tutejszej komendy do odbioru są Umowy związane z dotacją dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Czytaj więcej...