orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

W związku z wejściem w życie z dniem 28 sierpnia 2015 roku zmian w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) na jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały nałożony obowiązek ewidencjonowania i dokumentowania fotograficznego usuniętych podczas prowadzonych interwencji drzew lub krzewów.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że do dnia 07.12.2017 roku (czwartek) Prezesi jednostek OSP proszeni są o przybycie do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w celu podpisania sprawozdania z wykonania zadania publicznego "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych".

Czytaj więcej...

W związku z opracowaniem przez KW PSP w Katowicach dokumentu: "Tryb postępowania w przypadku ubiegania się przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych o przyznanie dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z środków dotacji celowych budżetu państwa i zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu transportowego (dotacja dla jednostek OSP w ksrg oraz dotacja przekazywana przez MSWIA)" przesyłamy poniżej wyciąg z ww. dokumentu oraz edytowalny wzór wniosku do pobrania.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku informuje, że ćwiczenia jednostek OSP wchodzących w skład Kompanii Odwodowej Nr 11 Rybnik odbędą się w dniu 24 listopada br. według poniższego harmonogramu.

Ćwiczenia będą miały charakter manewrów ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w ramach rozliczenia dotacji KSRG i MSWiA do tutejszej komendy należy dostarczyć:

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w związku z powtarzającymi się kolizjami podczas wykonywania manewrów cofania przez pojazdy pożarnicze, bezwzględnie polecamy,  by przy tego typu manewrach kierującemu pojazdem pomagała druga osoba, która będzie monitorowała przestrzeń za pojazdem.

Czytaj więcej...