orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Komenda Miejska PSP w Rybniku zwraca się z prośbą o wykonanie i przesłanie dziesięciu zdjęć jednostki. Zdjęcia powinny zawierać: strażnicę, dojazd do strażnicy, bramy garażowe, wnętrze garażu, szatnie i posiadane pojazdy ratowniczo-gaśnicze.

Czytaj więcej...

W związku z koniecznością opracowania zasad rozdziału środków pochodzących z dotacji na organizację Obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Czytaj więcej...

W związku z potrzebą przesłania do KW PSP zbiorczej informacji na temat stanu wyszkolenia i potrzeb szkoleniowych strażaków ochotniczych straży pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, proszę o przesłanie zaktualizowanej tabeli wyszkolenia oraz zaktualizowanej karty jednostki.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku zwraca się z prośbą o aktualizację dokumentacji operacyjnej, która powinna znajdować się w samochodzie ratowniczo-gaśniczym.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że do dnia 13.12.2017 roku (środa) Prezesi jednostek OSP proszeni są o przybycie do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w celu podpisania sprawozdania z wykonania zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego".

Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie z dniem 28 sierpnia 2015 roku zmian w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) na jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały nałożony obowiązek ewidencjonowania i dokumentowania fotograficznego usuniętych podczas prowadzonych interwencji drzew lub krzewów.

Czytaj więcej...