Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu (OSP Leszczyny) Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził bardzo silne zadymienie w budynku wielorodzinnym. Po przeprowadzeniu rozpoznania podjęto decyzję o wprowadzeniu jednego prądu gaśniczego do wnętrza palącego się mieszkania. W trakcie wejścia do lokalu natrafiono na poszkodowanego mężczyznę leżącego na podłodze (poparzony i przytomny), który został ewakuowany na zewnątrz budynku. W trakcie dalszych czynności znaleziono drugiego poszkodowanego leżącego na łóżku (poparzony, ograniczony kontakt), który również został ewakuowany na zewnątrz budynku. Do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowani, którzy doznali rozległych poparzeń ciała, byli pod opieką ratowników medycznych Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Następnie po przebadaniu przez ZRM zostali przewiezieni do szpitala. Po ugaszeniu pożaru dokonano powtórnego przeszukania całego mieszkania, usunięto spalone i zniszczone elementy wyposażenia, oddymiono pomieszczenia oraz wykonano pomiary tlenku węgla - wynik 0ppm. Pożar miał miejsce w jednym z pomieszczeń mieszkania na parterze budynku 4 kondygnacyjnego.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaprószenie ognia przez lokatorów.
Wstępne straty oszacowano na około dziesięć tysięcy złotych.
Akcja straży pożarnej trwała dwie godziny.
W akcji brały udział 4 zastępy straży pożarnej -3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku oraz 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.