orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Informacja ogólna z działalności operacyjnej KM PSP w Rybniku w latach 2006-2016 

 

1

2

3

Dokumentacja zdjęciowa wycinania drzew i krzewów

W związku z wejściem w życie z dniem 28 sierpnia 2015 roku zmian w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 z późn. zm.) na jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały nałożony obowiązek ewidencjonowania i dokumentowania fotograficznego usuniętych podczas prowadzonych interwencji drzew lub krzewów.

W związku z powyższym należy każdorazowo utworzyć dokumentację zdjęciową usuwanego drzewa lub krzewu, a następnie zdjęcia dostarczyć do KM PSP w Rybniku osobiście lub elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja sprzętu jednostki

W przypadku pozyskania nowego sprzętu przez jednostkę należy każdorazowo o tym fakcie poinformować Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP w Rybniku oraz dostarczyć ksero dokumentów technicznych lub wysłać skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyjazdy samochodów OSP

Przypominamy o obowiązkowym zgłaszaniu do Stanowiska Kierowania każdego wyjazdu samochodu pozostającego w zasobach ratowniczych danej jednostki, a także zdarzeń typu wypadek lub kolizja pojazdu podmiotu ratowniczego.

Współpraca jednostek OSP spoza KSRG z PRM

W celu możliwości współpracy jednostek OSP spoza KSRG z Państwowym Ratownictwem Medycznym prosimy o złożenie wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracującym z Państwowym Ratownictwem Medycznym województwa śląskiego.
Wnioski należy składać w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Świadectwa dopuszczenia

W związku z planowaniem zakupów samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy pragnę zwrócić uwagę na fakt posiadania odpowiedniego świadectwa dopuszczenia przez zakupiony sprzęt. Sprzęt pożarniczy, sprzęt ochrony indywidualnej ratowników, a w szczególności pojazdy pożarnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr. 143, poz. 1002, z póżn. zm.) podlegają obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia.