orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
Państwowa Straż Pożarna jest również organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
 • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczne,
 • ratownictwo ekologiczne,
 • ratownictwo medyczne.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

 • Komenda Główna,
 • Komenda Wojewódzka,
 • Komenda Powiatowa (Miejska),
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa.

W skład Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze.