orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

1. Kierowanie komendą miejską poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, rozkazów, decyzji, poleceń, instrukcji i wytycznych,
2. Wykonywanie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami PSP,
3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych strażaków i pracowników :

  • nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku służbowego i pracy,
  • awansowania i przeszeregowania, premiowania i nagradzania,
  • nadawania stopni strażackich,
  • wnioskowania o powołanie i odwołanie zastępców komendanta.

4. Ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla strażaków i pracowników komendy miejskiej,
5. Sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planu finansowego komendy miejskiej,
6. Dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
7. Organizowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej,
8. Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
9. Dysponowanie oraz kierowanie siłami oraz środkami krajowego systemu ratowniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
10. Kontrola jednostek ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
11. Organizowanie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych,
12. Współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
13. Rozpoznawanie zagrożeń i innych miejscowych zagrożeń,
14. Opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
15. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
16. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
17. Wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
18. Organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
19. Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
20. Współdziałanie z zarządem miejskim i powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
21. Nawiązanie ścisłej współpracy z inspektorem ochrony środowiska w sprawie nadzoru nad wprowadzeniem substancji lub energii do środowiska przez zakłady o zwiększonym ryzyku, utworzonej na podstawie zgłoszeń prowadzących te zakłady,
22. Prowadzenie ewidencji zakładów o zwiększonym ryzyku, utworzonej na podstawie zgłoszeń prowadzących te zakłady,
23. Opiniowanie przedstawionych przez zakłady o zwiększonym ryzyku programów zapobiegania awariom i wprowadzonych w nich zmian,
24. Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych co najmniej raz w roku w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych.

 

Pożar budynku jednorodzinnego Rybnik ul. Wiosny Ludów (08-08-2019 16:19)

Stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego.

Więcej…

Wypadek drogowy trzech samochodów osobowych Rybnik ul. Stanisława Małachowskiego (07-08-2019 16:27)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o wypadku drogowym trzech samochodów osobowych.

Więcej…

Rybnik, ul. Łączna pożar hali magazynowej (26-06-2019 21:52)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o pożarze hali magazynowej.

Działania straży pożarnej polegały na:

Więcej…

Wypadek samochodu osobowego z motocyklem Rybnik ul. Jastrzębska (15-06-2019 21:55)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o wypadku drogowym, w kórym samochód osobowy uderzył w słup przewracając go, dodatkowo na to wjechał motocykl.

Więcej…

VII Ogólnopolska Olimpiada OSP

Więcej…

Kręci mnie bezpieczeństwo na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu

Więcej…

Tour de Pologne amatorów 9.08.2019

Więcej…

FILM SZKOLENIOWY Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA SKOKOCHRONÓW

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  udostępniła materiał szkoleniowy z zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych.

Więcej…
   Galeria zdjecie glowne