orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

1. Kierowanie komendą miejską poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, rozkazów, decyzji, poleceń, instrukcji i wytycznych,
2. Wykonywanie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami PSP,
3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych strażaków i pracowników :

  • nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku służbowego i pracy,
  • awansowania i przeszeregowania, premiowania i nagradzania,
  • nadawania stopni strażackich,
  • wnioskowania o powołanie i odwołanie zastępców komendanta.

4. Ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla strażaków i pracowników komendy miejskiej,
5. Sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planu finansowego komendy miejskiej,
6. Dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
7. Organizowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej,
8. Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
9. Dysponowanie oraz kierowanie siłami oraz środkami krajowego systemu ratowniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
10. Kontrola jednostek ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
11. Organizowanie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych,
12. Współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
13. Rozpoznawanie zagrożeń i innych miejscowych zagrożeń,
14. Opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
15. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
16. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
17. Wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
18. Organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
19. Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
20. Współdziałanie z zarządem miejskim i powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
21. Nawiązanie ścisłej współpracy z inspektorem ochrony środowiska w sprawie nadzoru nad wprowadzeniem substancji lub energii do środowiska przez zakłady o zwiększonym ryzyku, utworzonej na podstawie zgłoszeń prowadzących te zakłady,
22. Prowadzenie ewidencji zakładów o zwiększonym ryzyku, utworzonej na podstawie zgłoszeń prowadzących te zakłady,
23. Opiniowanie przedstawionych przez zakłady o zwiększonym ryzyku programów zapobiegania awariom i wprowadzonych w nich zmian,
24. Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych co najmniej raz w roku w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych.

 

Samochód osobowy uderzył w drzewo Palowice ul. Wiejska (12-02-2019 7:11)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego.

Więcej…

Wypadek drogowy samochodu osobowego z naczepą ciągnika siodłowego autostrada A1 – 11,9 km (08-02-2019 02:46)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na autostradzie A1.

Więcej…

Wypadek samochodu osobowego Rybnik ul. Mikołowska (28-01-2019 23:12)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wpadł do rowu, jedna osoba poszkodowana.

Więcej…

Pożar pomieszczenia gospodarczego dla ochrony Rybnik ul. Przewozowa (26-01-2019 19:55)

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przyjęło zgłoszenie na numer alarmowy 998 od dyspozytora KWK Chwałowice o palącym się pomieszczeniu gospodarczym.

Więcej…

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa na lodzie

Na stawie Wielopole w Rybniku przy ul. Wielopolskiej zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa na lodzie, w którym wzięli udział strażacy ze wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku.

Więcej…

Już są! – konkursy kalendarzowe PSP 2019

 

Więcej…

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w narciarstwie i snowboardzie 2019

 

Więcej…

XV Maraton Komandosa

 

Więcej…
   Galeria zdjecie glowne