orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

 Ilość zdarzeń z podziałem na gminy

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Powiat / gmina        
Rybnik 614 1022 103 1739
m. Rybnik 614 1022 103 1739
rybnicki 222 740 16 978
Czerwionka-Leszczyny 132 346 5 483
Gaszowice 16 102 2 120
Jejkowice 8 32 1 41
Lyski 35 155 7 197
Świerklany 31 105 1 137
  836 1762 119 2717

Ilość zdarzeń z podziałem na miesiące

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Miesiąc        
Styczeń 34 45 9 88
Luty 34 22 8 64
Marzec 183 49 10 242
Kwiecień 144 44 6 194
Maj 35 53 5 93
Czerwiec 46 102 6 154
Lipiec 49 938 8 995
Sierpień 147 269 14 430
Wrzesień 52 92 16 160
Październik 38 50 13 101
Listopad 36 58 9 103
Grudzień 38 40 15 93
  836 1762 119 2717

Ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj obiektu

    Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty produkcyjne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy (państwowe i prywatne) Uprawy, rolnictwo Inne obiekty
Rodzaj/wielkość OGÓŁEM                
POŻARY                  
Małe 792 4 119 6 2 34 21 121 485
Średnie 43 2 2 0 0 0 4 17 18
Duże 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bardzo duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  836 6 121 6 2 34 25 139 503
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA                  
Małe 136 48 38 6 0 4 2 1 37
Lokalne 1619 33 434 24 0 124 3 8 993
Średnie 7 0 0 0 0 4 0 0 3
Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gigantyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1762 81 472 30 0 132 5 9 1033

Ilość osób rannych i śmiertelnych z podziałem na gminy

     OGÓŁEM  POŻARY    MIEJSCOWE ZAGROŻENIA  
Ratownicy   Inne osoby   Ratownicy   Inne osoby  
Podział administracyjny śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni
Rybnik 2 135 0 1 0 21 0 0 2 113
m. Rybnik 2 135 0 1 0 21 0 0 2 113
rybnicki 3 53 0 0 2 4 0 0 1 49
Czerwionka-Leszczyny 3 35 0 0 2 3 0 0 1 32
Gaszowice 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Jejkowice 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lyski 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Świerklany 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
  5 188 0 1 2 25 0 0 3 162

Ilość strat z podziałem na gminy

  POŻARY     MIEJSCOWE ZAGROŻENIA   
  OGÓŁEM   Średnio na 1 zdarz OGÓŁEM   Średnio na 1 zdarz
Podział administracyjny straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki
Rybnik 1173,8 353,9 1790 0,7 0,2 1012,4 96,1 0 0,6 0
m. Rybnik 1173,8 353,9 1790 0,7 0,2 1012,4 96,1 0 0,6 0
rybnicki 2124,3 1220,5 1360 7,9 4,3 1164 32 0 4,4 0,2
Czerwionka-Leszczyny 1032,3 615,5 910 2,1 1,2 752 5 0 1,5 0
Gaszowice 28 22 0 0,2 0,1 92 27 0 0,7 0,2
Jejkowice 0 0 0 0 0 7 0 0 0,1 0
Lyski 1011 580 50 5,3 3 50,5 0 0 0,2 0
Świerklany 53 3 400 0,3 0 262,5 0 0 1,9 0
  3298,1 1574,4 3150 8,6 4,5 2176,4 128,1 0 5 0,2

Ilość zdarzeń z podziałem na przyczynę powstania pożaru

Podział administracyjny OGÓŁEM Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki Wady urządzeń
i instalacji elektrycznych,
w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych
na paliwo stałe
Wady urządzeń ogrzewczych
na paliwo stałe
Podpalenia (umyślne)
w tym akty terroru
Inne przyczyny Nieustalone
Rybnik 614 134 12 22 5 367 27 6
m. Rybnik 614 134 12 22 5 367 27 6
rybnicki 222 42 15 6 6 120 11 6
Czerwionka-Leszczyny 132 24 7 3 5 78 5 3
Gaszowice 16 2 1 1 0 9 0 0
Jejkowice 8 1 0 1 0 3 2 0
Lyski 35 8 6 1 1 13 1 2
Świerklany 31 7 1 0 0 17 3 1
  836 176 27 28 11 487 38 12

Ilość medycznych działań ratowniczych z podziałem na gminy

  Medyczne działania ratownicze przy:
  Pożarach Miejscowych zagrożeniach
Podział administracyjny    
Rybnik 22 121
m. Rybnik 22 121
rybnicki 9 64
Czerwionka-Leszczyny 6 39
Gaszowice 0 6
Jejkowice 0 1
Lyski 3 3
Świerklany 0 15
  31 185