orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Ilość zdarzeń z podziałem na gminy 

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Powiat / gmina        
Rybnik 555 494 74 1123
m. Rybnik 555 494 74 1123
rybnicki 245 228 9 482
Czerwionka-Leszczyny 172 115 9 296
Gaszowice 32 34 0 66
Jejkowice 8 8 0 16
Lyski 14 20 0 34
Świerklany 19 51 0 70
  800 722 83 1605

Ilość zdarzeń z podziałem na miesiące

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Miesiąc RAZEM RAZEM Razem  
Styczeń 26 30 8 64
Luty 49 24 6 79
Marzec 256 34 6 296
Kwiecień 182 35 5 222
Maj 66 45 4 115
Czerwiec 53 84 7 144
Lipiec 19 111 12 142
Sierpień 21 165 9 195
Wrzesień 21 81 10 112
Październik 25 47 10 82
Listopad 58 26 4 88
Grudzień 24 40 2 66
800 722 83 1605

Ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj obiektu

    Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty produkcyjne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy (państwowe i prywatne) Uprawy, rolnictwo Inne obiekty
Rodzaj/wielkość OGÓŁEM                
POŻARY                  
Małe 760 9 86 2 2 42 15 29 575
Średnie 37 0 1 1 0 0 1 5 29
Duże 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bardzo duże 1 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM: 800 9 87 3 3 42 16 34 606
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA                  
Małe 722 80 146 2 2 103 0 2 387
Lokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Średnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gigantyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  722 80 146 2 2 103 0 2 387

Ilość osób rannych i śmiertelnych z podziałem na gminy

  OGÓŁEM POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Ratownicy

Inne osoby

Ratownicy

Inne osoby

Podział administracyjny śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni
Rybnik 15 129 0 1 0 22 0 0 15 106
m. Rybnik 15 129 0 1 0 22 0 0 15 106
rybnicki 2 49 0 0 0 5 0 0 2 44
Czerwionka-Leszczyny 1 24 0 0 0 2 0 0 1 22
Gaszowice 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Jejkowice 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Lyski 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
Świerklany 0 11 0 0 0 2 0 0 0 9
  17 178 0 1 0 27 0 0 17 150

Ilość strat z podziałem na gminy

Podział administracyjny OGÓŁEM Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru Inne przyczyny Nieustalone
Rybnik 555 319 31 1 7 146 8 10
m. Rybnik 555 319 31 1 7 146 8 10
rybnicki 245 135 9 0 2 71 3 8
Czerwionka-Leszczyny 172 93 4 0 0 59 0 3
Gaszowice 32 21 0 0 1 6 1 2
Jejkowice 8 4 3 0 0 1 0 0
Lyski 14 10 0 0 1 1 0 1
Świerklany 19 7 2 0 0 4 2 2
  800 454 40 1 9 217 11 18

 Ilość zdarzeń z podziałem na przyczynę powstania pożaru

  POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
OGÓŁEM Średnio na 1 zdarz OGÓŁEM Średnio na 1 zdarz
Podział administracyjny straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki
Rybnik 1189,8 334,3 2110 1,1 0,3 560,7 7 0 0,5 0
m. Rybnik 1189,8 334,3 2110 1,1 0,3 560,7 7 0 0,5 0
rybnicki 3318,1 574 17101 13,7 2,9 753,5 0,5 0 8,1 0
Czerwionka-Leszczyny 3223,1 525 16551 11,2 1,8 467 0 0 1,6 0
Gaszowice 13 10 0 0,1 0,1 20 0 0 0,3 0
Jejkowice 18,5 10 50 1,1 0,6 40 0 0 2,5 0
Lyski 31 1 0 0,9 0 36,5 0,5 0 1 0
Świerklany 32,5 28 500 0,4 0,4 190 0 0 2,7 0
  4507,9 908,3 19211 14,8 3,2 1314,2 7,5 0 8,6 0

Ilość medycznych działań ratowniczych z podziałem na gminy

  Medyczne działania ratownicze przy:
Pożarach Miejscowych zagrożeniach
Podział administracyjny    
Rybnik 28 107
m. Rybnik 28 107
rybnicki 5 50
Czerwionka-Leszczyny 2 25
Gaszowice 0 6
Jejkowice 0 7
Lyski 1 2
Świerklany 2 10
  33 157