orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Ilość zdarzeń z podziałem na gminy

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Powiat / gmina        
Rybnik 543 672 83 1298
m. Rybnik 543 672 83 1298
rybnicki 246 384 7 637
Czerwionka-Leszczyny 164 239 6 409
Gaszowice 36 44 0 80
Jejkowice 5 14 0 19
Lyski 27 35 0 62
Świerklany 14 52 1 67
  789 1056 90 1935

 Ilość zdarzeń z podziałem na miesiące

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Miesiąc        
Styczeń 19 40 8 67
Luty 32 66 6 104
Marzec 281 55 5 341
Kwiecień 141 36 7 184
Maj 89 56 9 154
Czerwiec 18 86 10 114
Lipiec 43 239 7 289
Sierpień 54 293 6 353
Wrzesień 38 92 7 137
Październik 19 36 11 66
Listopad 19 30 8 57
Grudzień 36 27 6 69
789 1056 90 1935

Ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj obiektu

    Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty produkcyjne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy (państwowe i prywatne) Uprawy, rolnictwo Inne obiekty
Rodzaj/wielkość OGÓŁEM                
POŻARY                  
Małe 745 5 96 7 3 44 22 175 393
Średnie 44 0 2 1 1 0 4 21 15
Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bardzo duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM: 789 5 98 8 4 44 26 196 408
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA                  
Małe 157 63 47 1 0 10 1 2 33
Lokalne 894 34 437 5 3 117 1 1 296
Średnie 5 0 1 0 0 3 0 0 1
Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gigantyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1056 97 485 6 3 130 2 3 330

Ilość osób rannych i śmiertelnych z podziałem na gminy

  OGÓŁEM POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Ratownicy

Inne osoby

Ratownicy

Inne osoby

Podział administracyjny śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni
Rybnik 8 153 0 0 0 17 0 0 8 136
m. Rybnik 8 153 0 0 0 17 0 0 8 136
rybnicki 6 64 0 0 1 6 0 0 5 58
Czerwionka-Leszczyny 5 36 0 0 1 5 0 0 4 31
Gaszowice 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jejkowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyski 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Świerklany 1 20 0 0 0 1 0 0 1 19
  14 217 0 0 1 23 0 0 13 194

 Ilość strat z podziałem na gminy

  POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
OGÓŁEM Średnio na 1 zdarz OGÓŁEM Średnio na 1 zdarz
Podział administracyjny straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki
Rybnik 1456,9 356,3 2950 1,1 0,2 1584,1 115,5 1 1,3 0
m. Rybnik 1456,9 356,3 2950 1,1 0,2 1584,1 115,5 1 1,3 0
rybnicki 361,2 134,5 920 2,1 0,5 2233 558,5 0 17,5 8,8
Czerwionka-Leszczyny 225,7 104,5 520 0,5 0,2 1334,5 3,5 0 3,3 0
Gaszowice 116 30 300 1,4 0,3 10 0 0 0,1 0
Jejkowice 0,5 0 100 0 0 3,5 0 0 0,1 0
Lyski 2 0 0 0 0 658 550 0 10,6 8,8
Świerklany 17 0 0 0,2 0 227 5 0 3,4 0
  1818,1 490,8 3870 3,2 0,7 3817,1 674 1 18,8 8,8

 Ilość zdarzeń z podziałem na przyczynę powstania pożaru

Podział administracyjny OGÓŁEM Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru Inne przyczyny Nieustalone
Rybnik 543 196 37 0 6 245 13 5
m. Rybnik 543 196 37 0 6 245 13 5
rybnicki 246 86 10 0 0 129 6 4
Czerwionka-Leszczyny 164 53 5 0 0 91 4 3
Gaszowice 36 16 1 0 0 18 1 0
Jejkowice 5 2 1 0 0 2 0 0
Lyski 27 12 0 0 0 11 1 0
Świerklany 14 3 3 0 0 7 0 1
  789 282 47 0 6 374 19 9

Ilość medycznych działań ratowniczych z podziałem na gminy

  Medyczne działania ratownicze przy:
Pożarach Miejscowych zagrożeniach
Podział administracyjny    
Rybnik 27 153
m. Rybnik 27 153
rybnicki 6 72
Czerwionka-Leszczyny 5 38
Gaszowice 0 0
Jejkowice 0 0
Lyski 0 10
Świerklany 1 24
  33 225