orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1327), która wyłącza z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi funkcjonariuszy pełniących służbę m.in. w Państwowej Straży Pożarnej oraz kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku przypomina, że w związku z Zarządzeniem nr 34/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2001 roku kanał radiowy AW 46 wykorzystywany w systemie DSP służy tylko i wyłącznie do alarmowania jednostek OSP. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji głosowej na w/w kanale.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że jednostki ochrony przeciwpożarowej nie realizują zadań w zakresie usuwania barszczu Sosnowskiego.

Przypadki zauważenia w/w rośliny należy zgłaszać do właściwych terytorialnie struktur władz samorządowych.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w dniu 6 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w tutejszej komendzie odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji kursu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że Prezesi jednostek OSP w KSRG proszeni są o odbiór umów wykonania zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego".

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku zwraca się z prośbą o wykazanie poniesionych kosztów akcji związanych z usuwaniem silnych wiatrów na terenie miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.

UWAGA!

Nastąpiła zmiana terminu nadesłania wypełnionego załącznika - nowy termin do 16.07.2015 do godziny 8:00

Czytaj więcej...