orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

W nawiązaniu do pisma przesłanego przez Komendanta Głównego PSP, dotyczącego konieczności zapewnienia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia obiektów budowlanych, informujemy o konieczności każdorazowej kontroli hydrantów podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego doszło do uszkodzenia (pęknięcia ramy podwozia) samochodu GBA 2,5/16 marki Star model 244. W wyniku wykonania badań technicznych pozostałych pojazdów znajdujących się na terenie powiatu w którym doszło do incydnetu wykryto podobną usterkę w dwóch innych pojazdach (pękająca rama w miejscu mocowania zabudowy nadwozia).

Czytaj więcej...

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku przypomina o  przestrzeganiu przez druhów biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych obowiązujących kryteriów:

Czytaj więcej...

W związku z otrzymanym ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pismem nr PSI.941.22.2017 z 17 lutego 2017 r. w sprawie wyłudzania wpłat na poczet potwierdzenia wpisu w KRS.

Czytaj więcej...

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przypominamy o obowiązkowej rejestracji kart SIM wykorzystywanych w systemach alarmowania jednostek.

Czytaj więcej...