orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

W związku z koniecznością zabezpieczenia szklaków komunikacyjnych na terenie powiatu rybnickiego podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, prosimy o zapoznanie się z Rozkazem Nr 2/MR/2016 Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku przypomina o konieczności posiadania aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Jednostki, które nie posiadają aktualnego wpisu w KRS proszone są o jak najszybszą aktualizację danych.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w dniu 18 lipca 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00 w tutejszej Komedzie odbędzie się odprawa z strażakami OSP biorącymi udział w zabezpieczeniu imprez związanych z Światowymi Dniami Młodzieży na terenie miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.

Czytaj więcej...

W związku koniecznością utworzenia umów związanych z dofinansowaniem z dotacji przekazywanej przez MSWiA, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie danych wymaganych do zawarcia przedmiotowych umów.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00 w tutejszej Komedzie odbędzie się spotkanie z Prezesami jednostek OSP (wszystkich) w związku z wprowadzeniem nowych zasad podziału dotacji MSWiA dla jenostek OSP miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku informuje, że w dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 15:00 w tutejszej Komedzie odbędzie się spotkanie z Prezesami jednostek OSP w KSRG w związku z rozdziałem środków z dotacji budżetu państwa.

Czytaj więcej...