orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

W związku z otrzymanym ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pismem nr PSI.941.22.2017 z 17 lutego 2017 r. w sprawie wyłudzania wpłat na poczet potwierdzenia wpisu w KRS.

Czytaj więcej...

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przypominamy o obowiązkowej rejestracji kart SIM wykorzystywanych w systemach alarmowania jednostek.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w związku z koniecznością aktualizacji analizy rocznej jednostek OSP w KSRG prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego załącznika.

Czytaj więcej...

W związku z realizacją zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” informujemy, że w § 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określone zostały obowiązki Zleceniobiorcy dotyczące informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska PSP w Rybniku przypomina o obowiązkowym zgłszaniu do Stanowiska Kierowania każdego wyjazdu samochodu będącego w zasobach jednostki oraz o obowiązkowym informowaniu Stanowiska Kierowania w przypadku wystąpienia zdarzenia typu kolizja lub wypadek.

Czytaj więcej...

W związku z potrzebą przesłania do KW PSP zbiorczej informacji na temat stanu wyszkolenia i potrzeb szkoleniowych strażaków ochotniczych straży pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, proszę o przesłanie zaktualizowanej tabeli wyszkolenia oraz zaktualizowanej karty jednostki.

Czytaj więcej...