orzel maly

 

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

 

Dzieje Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu rybnickiego po 1991 roku

W dniu 24 sierpnia 1991 r. weszła w życie ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie art. 11 w/w ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych, rozporządzeniem w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania Komend Rejonowych PSP, powołał z dniem 1 lipca 1992 roku Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku i określił zasięg jej działania dla:
- miasta Rybnik,
- miasta Żory,
- gminy i miasta Czerwionka -Leszczyny,
- gminy Gaszowice,
- gminy Lyski,
- gminy Świerklany.

Komendant Główny PSP - st. bryg. inż. Feliks Dela zatwierdził statut KR PSP w Rybniku oraz powołał mł. bryg. mgr inż. Jana Srokę na stanowisko Komendanta Rejonowego. Jego zastępcą został mł. bryg. mgr inż. Antoni Jureczka.

Na dzień 1 lipca 1992 r. w rybnickiej komendzie zatrudnionych było 76 strażaków. Komendzie Rejonowej w Rybniku podlegały dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, z siedzibą w Rybniku (kat. "B") i Żorach (kat. "D"). W rejonie operacyjnym komendy działało w sumie 48 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które to wraz z jednostkami PSP walczyły z pożarami lasów pod Olkuszem i Kuźnią Raciborską. Powstały 26 lipca 1992 r. pożar w okolicach Kuźni Raciborskiej okazał się największym w historii Europy, strawił ponad 9700 ha lasu.

W dniu 7 listopada 1992 roku gościem Komendy Rejonowej PSP w Rybniku był Arcybiskup Katowicki Damian Zimoń w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Pamiątką owej wizyty jest list Arcybiskupa dla rybnickich strażaków, oraz kilka zdjęć z wykonanych podczas wizytacji.

zimon1

list Arcybiskupa do rybnickich strażaków

 

zimon2

wizyta Arcybiskupa Katowickiego w KR PSP Rybnik

W 1993 roku zostało oddane do użytku nowoczesne na owe czasy Rejonowe Stanowisko Kierowania w KR PSP w Rybniku. Fakt ten spowodował wizyty wielu delegacji strażaków z całego kraju. Do JR-G Rybnik trafiły tego roku także dwa samochody ratownictwa-technicznego:
- IVECO Astra - ciężki samochód ratownictwa technicznego,
- VW Transporter - lekki samochód ratownictwa drogowego.

transpoter

samochód lekki ratownictwa drogowego - SLRd

 

image13

samochód ratownictwa technicznego - SRt

Pierwszy z nich został zakupiony ze środków Elektrowni "Rybnik", natomiast drugi został przekazany przez KW PSP w Katowicach. W roku 1994 zakończono rozbudowę strażnicy w części JR-G, oraz przebudowano dach obiektu KR PSP w Rybniku.

Kolejny rok rozpoczął się od powstania dwóch nowych jednostek OSP w rejonie operacyjnym KR PSP w Rybniku. Były to jednostki OSP Rybnik-Niewiadom oraz OSP Jejkowice. Tym sposobem na naszym obszarze działania funkcjonowało już 50 jednostek OSP.
W maju 1995 roku, na funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" został wybrany ówczesny z-ca dowódcy JR-G Rybnik mł. asp. Stanisław Kocur.
Z dniem 1 lipca 1995 roku, 10 jednostek OSP z naszego rejonu zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczystości te odbyły się w Świerklanach w obecności Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. inż. Jana Kusia oraz Prezydentów Miast, Wójtów i innych przedstawicieli władz samorządowych.
W dniu 7 sierpnia 1995 roku jednostkę naszą odwiedził Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marian Krzaklewski.

krzaklewski

Pan Krzaklewski w towarzystwie rybnickich strażaków w Rejonowym Stanowisku Kierowania

Z dniem 15 kwietnia 1996 roku z funkcji Komendanta Rejonowego odszedł bryg. Jan Sroka, a na stanowisku tym zastąpił go mł. kpt. inż. Erwin Jaworudzki. Były Komendant został Z-cą Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa w KG PSP w Warszawie.

sroka sroka1

uroczyste pożegnania bryg. Jana Sroka

Pozyskano w 1996 roku sprzęt nurkowy z likwidowanych Nadwiślańskich Jednostek Wojska Polskiego: łączność przewodowa, maski pełnotwarzowe, 6 kompletów wyposażenia osobistego nurka (m.in. skafandry suche i urządzenia ratowniczo-wypornościowe tzw. jakety).

W roku 1996 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 689 razy. Wśród nich było 431 pożarów, 248 miejscowych zagrożeń oraz 10 razy wyjeżdżano do fałszywych zdarzeń.

Wybrane najważniejsze akcje, w których brali udział rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to:

  • 2 czerwca 1996 roku, godz. 16:28 - rozszczelnienie parownika instalacji amoniakalnej - Rybnik, ul. Zamkowa. Po napełnieniu instalacji parownika rybnickiego browaru nastąpiło rozszczelnienie, w którego wyniku nastąpił wyciek około 50 kg amoniaku. Działania trwały 3 godziny i 12 minut.
  • 11 lipca 1996 roku, godz. 9:45 - rozlewisko wodne - Czuchów, ul. Cmentarna. W wyniku wycieku z rurociągu 800 mm, utworzyło się rozlewisko o wymiarach 150 m x 100 m i średniej głębokości około 0,5 m. Działania zakończono następnego dnia o godzinie 19:45.
  • 21 grudnia 1996 roku, godz. 21:24 - rozszczelnienie wagonu cysterny z amoniakiem - Rybnik, bocznica kolejowa Rybnik-Towarowy. Po stwierdzeniu nieszczelności cysterna została przetoczona na tor boczny. Na miejsce zdarzenia przybyła specjalistyczna ekipa Zakładowej Służby Ratowniczej Zakładów Azotowych z Kędzierzyna Koźla, która dokręciła uszkodzony zawór główny i dwa zawory pomocnicze. Działania trwały 4 godziny i 21 minut.